Doplňující soubory ke knížečce "Multiagentní modelování v sociologii"

Model KaJaK (Latané + Bláha + Kalvas) upravený pro spouštění ve webovém prohlížeči

Doplňující soubory ke článku "Nebojme se ABM"

Model upravený pro spouštění ve webovém prohlížeči

samotný model - naprogramovaný v NetLogu

výstupní data ze simulací modelu - *.csv formát

výstupní data ze simulací modelu - *.dta (STATA) formát

STATA do-file - slouží ke zpracování a analýze výstupních dat

Ukázky ABM

Náhodná distribuce bohatství

Schelling

Schelling2

Model upravený pro spouštění ve webovém prohlížeči

ref="http://abm.euweb.cz/mandala.html">mandala

mandala2

Vyuzití programu NetLogo v modelování zániku vesnic po roce 1945 (ukázka Schellinga)

Vyuzití programu NetLogo v modelování zániku vesnic po roce 1945 (vlastní model)


Examples of ABM

Trust Game Model

Spiral of silence

Blaha's conception of diffusion of values

Blaha's conception of diffusion of values (advanced version)

Blaha's conception of society (2 dimensions of values)